Bahnhof har idag förvärvat telekomoperatören Sting Telecom. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Storbritannien och omsätter omkring 25 MSEK per år. Sting Telecom erbjuder IP-telefonitjänster till företag och privatpersoner via återförsäljare.

Köpet avser själva organisationen, tekniska plattformar, licenser, kundavtal och paketerade telefonitjänster. Hela systemet är enkelt skalbart och har utbyggt stöd för mobila applikationer.

I och med förvärvet får Bahnhof tillgång till en av marknadens absolut kraftfullaste telefoniplattformar, en kraftig breddning i närvaron på marknaden tack vare den redan slutförda etableringen i London och Oslo, samt en upparbetad kundbas och ett befintligt återförsäljarnät.

Bahnhof breddar genom köpet även sin marknadsnärvaro tack vare den redan etablerade verksamheten i London och Oslo, vilket ligger i linje med den utlandsetablering som redan pågår. Affären finansieras till hälften med eget kapital och till hälften med aktier genom en apportemission. Köpeskillingen är 17 MSEK.

- Den här affären innebär att vi tillför en saknad pusselbit och förstärker Bahnhofs tjänsteportfölj. Telefoniplattformen passar perfekt in i Bahnhofs existerande tjänster på telefoniområdet, och gör att vi kan leverera allt från ip-telefonitjänster till konsumenter till fullskaliga växeltelefonitjänster till storföretag. Vi kommer att kunna öka Bahnhofs lönsamhet samtidigt som vi förvärvar helt nya kanaler mot marknaden, säger Anna Mossberg, vd på Bahnhof.