Datatal levererar hostad telefoni i samarbete med Weblink IP Phone. Samarbetet innebär att Datatal levererar telefonilösningar till Weblinks hostingmiljö - Hosted IP PBX.

Weblink kan nu erbjuda nya och befintliga kunder nya spännande telefonifunktioner baserade på Datatals Flexi plattform.

Först ut är Flexi Presentity - ett komplett hänvisningssystem med bla; avancerade röstbrevlådor, hänvisning, talad hänvisning, kalenderintegration samt mobila appar. Flexi Presentity kan erbjudas till både de kunder som väljer Weblinks Hosted IP PBX och de som väljer att behålla sin gamla telefonväxel och ansluter den med tjänsten ISDN via (s)ip.


"Med Flexi Presentity som hostad telefonitjänst kan Weblink nu erbjuda avancerade telefonifunktioner även till kunder som väljer att behålla sin befintliga telefonväxel men väljer vår SIP-anslutning ISDN via (s)ip. Med Datatals produkter kan denna funktion erbjudas till alla på marknaden förekommande telefonväxlar med direktval!"

- Mikael Andersson, VD Weblink IP Phone AB


"Datatal ser stor potential i detta samarbete där vi får möjlighet att leverera våra produkter till små och medelstora kunder som vill hyra telefonilösningar istället för att äga och förvalta egen utrustning. Integrationsarbetet med Weblinks egenutvecklade Hosted IP Phone plattform har varit optimalt, så borde det alltid fungera. Att vi på detta sätt får stöd för alla telefonväxlar gör oss unika på marknaden"

- Anne-Mari Geitz, VD Datatal AB