Telefonistföretaget Kalix Tele24 har tagit över växelhanteringen för Infratek, en av Nordens ledande leverantörer av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Samarbetet omfattar samtliga kontor i Norge, Sverige och Finland. Efter snart ett års samarbete ser nu både Kalix Tele24 och Infratek ett mycket positivt resultat. Servicen till Infrateks kunder och medarbetare har ökat samtidigt som företaget kan se stora besparingar.

Infratek hade fram till 2009 två olika typer av växellösningar men ville hitta en gemensam nordisk lösning. Vid en upphandling såg företaget över de olika alternativ som fanns på marknaden och valde slutligen Kalix Tele24, något som Infratek idag är glada över.

– Vi ser redan nu att vi kommer att göra besparingar på cirka 1 miljon kronor tack vare samarbetet med KalixTele24, berättar Dag Erik Hermansen, inköpskoordinator hos Infratek. En annan fördel är att vi nu också fått en gemensam mobil växel för hela Norden och att vi därmed får ett gemensamt förhållningssätt till våra kunder oavsett om man söker någon i Finland, Sverige eller Norge.

Kalix Tele24 erbjuder Infratek en så kallad OnePhone-lösning. En lösning där alla medarbetare tar emot samtliga samtal på sin mobiltelefon. Fasta skrivbordstelefoner förekommer inte. Detta är av stor fördel då cirka 70 procent av företagets medarbetare arbetar ute på fältet och inte sitter stilla vid ett skrivbord. Telefonerna är i sin tur uppkopplade till en virtuell växel som i sin tur är länkad till Kalix Tele24. Till Kalix Tele24 har Infratek även länkat en kalenderfunktion i Outlook-miljö för alla medarbetare samt företagets Microsoft Activce Directory, den databas som hanterar övergripande kontaktinformation för medarbetarna. Tack vare detta, kan KalixTele24s telefonister se när medarbetarna är upptagna, var de befinner sig och huruvida medarbetarna lagt in frånvarobesked eller ej.

– Infratek har valt en modern och intressant lösning, säger Kristian Rothoff, vd på Kalix Tele24. De kör allt på mobiltelefoner och operatörernas virtuella stationsnummer som är kopplade direkt till oss. Den här lösningen blir dock vanligare och vanligare vilket är glädjande. Med de tilläggstjänster som finns får kunderna både en bättre ekonomi och en höjd servicegrad. Infratek är ett utmärkt exempel på detta.