NEC Unified Solutions och New Voice tillkännager idag att de har ingått ett partnerskap som innebär att företagens kunder kan dra nytta av kommunikations- och meddelandelösningar som helt integreras med kundens affärsprocesser.

Lösningarna omfattar Voice MobiCalls nya meddelandehantering, larm och mobiliseringsserver integrerad med NECs kraftfulla mobila lösningar som IP-DECT och Smart Mobile Client för mobiltelefoner. Tillsammans erbjuder de ett enormt mervärde till kundens affärskritiska kommunikationssystem och strategiska affärsprocesser.

MobiCall är utformad med ett brett utbud av externa applikationer som personsökning, larm för sjuksköterskor, medicinska larm, brandlarm, offentliga larmsystem, SPS, fastighetslarm och meddelandesystem för ledning och arbetsflöden. Med ett intelligent managementsystem kan MobiCall konfigureras för att prioritera per gränssnitt eller larm.

I rätt format, till rätt person, vid rätt tidpunkt

Integrering av kommunikationsapplikationer i affärsprocesserna innebär att antalet affärskritiska tillämpningar blir allt viktigare. I många branscher ökar antalet IT-system år efter år. Normalt levererar varje ny tillagd applikation sin egen uppsättning av information, rapporter, meddelanden och larm.

"Dagens krav på snabba svar vid kritiska händelser kräver feedback i realtid, röstsamtal av hög kvalitet och prioritering av information", säger Georges Brigati, VD och ägare av New Voice. Särskilt för larm och meddelanden finns det en stor utmaning i att klara av att presentera denna information i rätt format vid rätt tidpunkt och till rätt personer. NECs och MobiCalls integrerade koncept erbjuder breda lösningar genom att stödja larm, nödsamtal, lokalisering, mobilisering och evakuering, vilket i sin tur ökar personalens och patienternas säkerhets- och servicenivå. NEC har en tydlig vision och bred erfarenhet av vertikala lösningar för många branscher och NECs öppna plattform för realtidskommunikation baseras på innovativ teknik vilken vi är mycket glada över att kunna anpassa oss mot".

Rikare utbud av specialiserade lösningar

Benne van der Lugt, direktör för Portfolio Management på NEC Unified Solutions, tillägger entusiastiskt: "Tät integration av NECs kraftfulla mobila lösningar som IP-DECT tillsammans med New Voice's MobiCall stärker ytterligare vår position i det vertikala marknadssegmentet främst inom sjukvård och hotell. Vi kan nu erbjuda våra partners och kunder ett bredare utbud av specialiserade lösningar med ökad säkerhet och trygghet samt förbättra automatiseringen och produktiviteten för kontroll av processerna."

Personal kan informeras via text- och röstmeddelanden, dessa i sin tur kan aktivera händelser som att automatiskt skicka e-post eller sms, slå på en siren, aktivera en kontakt och mycket mer.

Lösningarna av NEC och New Voice finns inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) genom företagens nätverk av säljorganisationer och samarbetspartners.