OptiMobile AB, pionjär inom konvergens av fast och mobiltelefoni, meddelar att bolagets produkt för Dual Mode är utnämnd av Aastra Technologies Inc. (”Aastra”) som en kvalificerad produkt för användning tillsammans med Aastras företagsväxel MX-ONE. I samband med detta har OptiMobile även förordnats som Kvalificerad Partner tillAastra.

Med Dual Mode använder företag alltid det mest kostnadseffektiva nätet för telefonsamtal, oavsett plats och tidpunkt för samtalet. Lösningen består av en klientmjukvara (applikation) i mobiltelefonensom i samverkan med serverfunktion för Dual Mode använder WLAN/Wi-Fi så snart ett sådant nätfinns tillgängligt. Vid behov flyttas pågående samtal mellan WLAN/Wi-Fi och det cellulära (mobila) nätet utan att samtalet påverkas (sömlös överföring av pågående samtal). Användaren får på detta sätt alltid tillgång till det bästa och mest kostnadseffektiva nätet för sina telefonsamtal.

 “Aastra herewith certifies that Dual Mode Client v2 and Dual Mode Server v3 from OptiMobile AB have been examined and tested comprehensively in our laboratories and have been verified at several Customer’s sites in the field. Aastra confirms that they meet all requirements to be used as Qualified Products together with Aastra’s MX-One v3.2 and v4.1 communication systems.”, lyder Aastras formella uttalande vad gäller OptiMobiles lösning för Dual Mode.

 “Vi ser fram mot marknadens återkoppling på vår produkt, i synnerhet vad gäller de företagskundersom redan idag använder MX-ONE samt återförsäljare som är engagerade i MX-ONE. Vi är mycketglada att Aastra officiellt bekräftar att vår produkt redan använts med framgång i flera internationella kundprojekt”, säger Lars Edman, VD för OptiMobile AB.