Länge har det varit en kostnadsfråga för mindre bolag att kunna bemöta sina inringande kunder på samma professionella sätt som storbolag, och på detta sätt skapa ett seriöst och professionellt intryck samtidigt som arbetsbelastningen minimeras.

Nu lanseras Agent24 Automatisk telefonist, som låter även det lilla bolaget att skapa en IVR-lösning. Exempelvis kan företagets inringande kunder bemötas av frasen "Hej och välkommen, för information om öppettider, tryck 1, göra en bokningsförfrågan, tryck 2 eller dröj kvar för att tala med telefonist".

Systemet sköts enkelt online i kontrollpanelen och samtliga inställningar och ändringar träder i kraft omgående. Tjänsten kan användas för de flesta ändmål, exempel på hur våra kunder använder tjänsten är:

- Styra kunden direkt till rätt medarbatare
- Spela upp öppettider och prisinformation automatiskt
- Ta emot synpunkter
- Boka uppringning av kunder

Företaget spelar själva in sina hälsningsfraser via telefon eller laddar upp ljudfiler direkt online i kontrollpanelen. Hela tjänsten finns virtuellt i telenätet, vilket innebär att ingen extra hårdvara krävs.

I abonnemanget ingår telefonnummer i valfritt riktnummerområde, och vid beställning online registreras och upprättas tjänsten per automatik inom några sekunder!

På vår webbplats ges en möjlighet att kostnadsfritt prova tjänsten och dess möjligheter.


Agent24 är en produkt från Popnix Interactive HB som tillhandahåller komplexa talsvarslösningar, såväl färdiga tjänster som skräddarsydda lösningar utifrån behov.