iTells styrelse har nyligen fått tillskott av två mycket namnkunniga personer, Erik Olsson, ny ordförande, samt Benny Zakrisson, ordinarie ledamot. Båda har mycket gedigna erfarenheter av styrelseuppdrag.

Benny Zakrisson har haft ett antal ledande befattningar inom SAS-koncernen. Han är medlem av SAS koncernledning med ansvar för all verksamhet och innehav som inte är en del av SAS direkta kärnaffär. Han är styrelseledamot i bland annat Rezidor Hotel Group AB, ordförande ...
Continue reading ...