Team8 förstärker satsningen på telefonitjänster genom att förvärva spetskompetens inom växel- och kommunikationssystem i form av företaget TL3.

Team8 har förvärvat TL3, en helhetsleverantör av telefonväxel- och kommunikationssystem. Genom förvärvet stärker Team8 sin kompetens inom växelsystem samt tillförs specialistkompetens inom integrerade lösningar i tele- och datakom segmentet. TL3 omsätter cirka 10 mkr på årsbasis. 

Förvärvet innebär att TL3s nyckelpersoner och kundstock flyttas in under Team8. Tillträdesdag är 1 januari 2011. Team8 bedömer att förvärvet på sikt kommer att bidra till ökad lönsamhet inom affärsområde telefoni. 

Utöver funktions och supporttjänster levererar TL3 idag kundplacerade telefonväxlar. Bolaget har särskild hög kompetens inom Ericssons/Aastras samt Avayas utbud av kontorsväxlar, som är marknadsledande på den svenska företagsmarknaden. 

Team8 har historiskt sett haft fokus på SME segmentet vilket innebär mindre och mellanstora företag. Medan Hugo Jedeman och hans medarbetare har haft fokus på Large segmentet, det vill säga större företag och organisationer.

– Detta är ett litet men strategiskt förvärv som medför att vi ökar vår kompetens och kapacitet inom telefoniområdet på alla plan. Det gäller lika mycket teknisk kompetens som marknadskompetens.
Tillsammans kompletterar vi varandra förträffligt, säger Benny Fjällner, VD på Team8.

– Team8 är den perfekta partnern och numera ägaren till vår verksamhet. Team8s affärsidé och arbetsprocesser samt driftorganisation kompletterar vårt erbjudande mycket bra. Under mina 15 år i branschen har telefoni och data successivt växt samman, och jag ser hur erbjudanden motsvarande Team8s koncept ”ONECALL”, där vi kan erbjuda en äkta Single Point of Contact (SPOC), efterfrågas mer och mer. Team8 har investerat klokt i en mycket kvalificerad och egenutvecklad Företagsportal som vi tillsammans kan utveckla ännu mer. Tillsammans kommer vi kunna erbjuda marknadens mest attraktiva kommunikationslösningar för fast och mobil telefoni. Jag ser verkligen fram emot att utveckla Team8s telefoniverksamhet de kommande åren, säger Hugo Jedeman, VD på TL3.