Telenor ONE är Telenors mobila växeltjänst som är utvecklad för att ge företag en mobil växeltjänst där mobiltelefonen nyttjas som enda telefon. En begränsning i Telenor ONE idag är att tjänsten inte har någon mobil klientprogramvara.

OptiCaller klientprogramvara gör Telenor ONE mycket mera användarvänlig. Nu kan användarna direkt i mobiltelefonens grafiska gränssnitt välja om de vill hänvisa sig (lunch, möte, gått för dagen mm) eller gå in och ur grupper. Utan OptiCaller får användaren komma ihåg både accessnummer och vilka DTMF koder som är aktuella vilket det krångligt och ej användarvänligt vilket ofta leder till att dessa bra växeltjänster ej nyttjas.

Med OptiCaller PRO är det också möjligt att uppnå samtalsoptimering vilket kraftigt reducerar samtalskostnaderna till utlandet eller minskar kostnaderna för samtal utomlands (Internationell roaming).

Som återförsäljare av Telenor ONE tjänster är det nu möjligt att öka intäkterna genom att också addera på OptiCaller på denna tjänst. Genom det kraftfulla provisioneringssystemet loggar återförsäljare in och lägger upp era kunder och sen fyller i användarens mobiltelefonnummer och val av mobiltelefon. Sedan skickar systemet ut ett SMS för nedladdning och programvaran som automatiskt får Telenors ONE växelprofil.

Kontakta OptiCaller Software för gratis testklient.