Advoco Software
har genom sitt dotterföretag Arcstel slutit ytterligare ett återförsäljaravtal, denna gång med Totalcom AB. Totalcom kan därmed erbjuda marknaden en helt unik växeltjänst för fasta och mobila telefonitjänster.

Advoco Software utvecklar och marknadsför lösningar för IP-baserad företagstelefoni. Huvudprodukten är Advoco NetPBX, en komplett IP-baserad företagsväxel med starka mobiltelefonikopplingar. Totalcoms IP-centrextjänsten för fast och mobil telefoni, som Totalcom kommer att tillhandahålla under namnet Totalcom NetPBX. Den vänder sig till företag i behov av modern telefoni och som har höga krav på mobilitet. Har företaget dessutom kontor på flera orter blir fördelarna extra stora.

Totalcom Netpbx är uppbyggd på en centralt placerad plattform där all trafik sker över IP, vilket både spar kostnader och skapar nya möjligheter. Totalcom Netpbx har en mycket bred funktionalitet, oavsett om kunden använder en fast bordstelefon eller mobiltelefon.

”Telefoni som tjänst är inte nytt för oss. Efter intensivt testande vet vi att Advoco har det vi söker både kvalitativt och utvecklingsmässigt. Vi både breddar och spetsar till vårt utbud och får möjlighet att på ett enkelt sätt kunna erbjuda våra kunder en bättre och enklare telefonivardag.” säger Patrik Johansson, VD på Totalcom

”I Totalcom har vi hittat en partner med exakt rätt profil för detta snabbt växande segment av telefonimarknaden. Vi ser att Totalcom kommer att kunna garantera att kunden får en bra upplevelse av sin nya lösning, då alla steg i kedjan är väl omhändertagna. Totalcom’s djupa kunskap och snabba expansion på den svenska marknaden gör dem givetvis extra intressanta för oss.” säger Richard McHugh, VD på Advoco.