Internetoperatören Bahnhof har köpt teleoperatören Sting Telecom. Bahnhof är den största svenska internetoperatören i öppna stadsnät. Sting Telecom erbjuder telefoni via white label-partners som alltså säljer telefoni under eget varumärke. Sting Telecoms partners säljer främst telefonväxlar och övrig företagstelefoni.

Rimligtvis bör Sting Telecom i Bahnhofs händer få större möjlighet att expandera. Bahnhof uppvisar en kontinuerlig tillväxt med bra marginaler. Som Sveriges största bredbandsoperatör i öppna stadsnät så borde Bahnhof även kunna tillföra kunder genom triple play-paketering.

Det blir också intressant att se om Sting Telecom kommer att utöka sitt utbud till sina partners med fler tjänster. Det vore naturlig med tanke på hur tunga Bahnhof är på infrastruktur.