Carolina Ringqvist är sedan den 1 april chef för affärsområdet Mobil på Dialect. Hon kommer till Dialect från Net1 och dessförinnan från en tjänst som säljchef på Telenor. Ansvaret för affärsområdet mobil innebär att tillsammans med operatörerna paketera och styra Dialects erbjudanden inom mobiltelefoni. Paketeringarna ska innefatta hårdvara, abonnemang och mobila tjänster.

– Våra kunder efterfrågar att vi tar ett helhetsansvar över alla delar av vårt kunderbjudande. Med genomtänkta paketeringar kan vi höja värdet för kunderna, främst inom segmentet små och medelstora företag, berättar Thomas Eriksson, affärsområdeschef tjänster.

 
Rekryteringen av Carolina Ringqvist som ansvarig för affärsområdet Mobil är ett led i Dialects strategi att utveckla och erbjuda fler tjänster och att sätta samman dem i enkla och tydliga paketeringar för de små och medelstora företagen. Mobiltelefoni utgör en viktig del av bolagets erbjudanden och är en central bärare av företagets tjänster som mobilväxeln Unified, körjournalen och Office 365 från Dialect.

– Arbetet för oss som paketerar och säljer mobiltjänster och abonnemang kräver mycket mer kreativitet framöver. Vi kommer behöva tänka större, bredare och i helt nya banor för att komma på och utveckla tjänster för mobiltelefonerna, säger Carolina Ringqvist om sin nya roll.